ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവെൽ  അവാര്‍ഡ് വിതരണ ചടങ്ങിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീ. എച്ച്. സലാം എം എൽ എ   നിര്‍വ്വഹിച്ചു . ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ. രേണു രാജ് ഐ.എ.എസ് അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു.

മികച്ച ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ

വിഭാഗം : സ്വാതന്ത്ര്യം

ഒന്നാം സ്ഥാനം : ഗോഡ് ഓഫ് സ്മാൾ തിംഗ് സ് (സംവിധാനം : വിനോദ് ലീല)

രണ്ടാം സ്ഥാനം : പിറ

(സംവിധാനം : ഫാസിൽ പ്രസാദ്)

മൂന്നാം സ്ഥാനം : ആന

(സംവിധാനം : കൃഷ്ണപ്രസാദ്)

വിഭാഗം : ഭയം

ഒന്നാം സ്ഥാനം : സമരം (സംവിധാനം : മൃദുൽ എസ്)

രണ്ടാം സ്ഥാനം : ഉറവിടം

(സംവിധാനം : റിച്ചു. കെ.ബിജോയ്)

മൂന്നാം സ്ഥാനം : ടേൺ

(സംവിധാനം : സായൂജ് കൃഷ്ണ)

വിഭാഗം : പ്രതീക്ഷ

പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം : 1. ഹംഗർ (സംവിധാനം : ഹരികൃഷ്ണൻ കെ ആർ)

  1. ദിവസങ്ങൾ (സംവിധാനം : വിജയ് കൃഷ്ണ)
  2. ചൈനീസ് ബാംബു (സംവിധാനം : വിഷ്ണു)

അവാർഡ് നിർണയ ജൂറി : ഡോ. ബിജു, ശ്രീമതി ഷൈനി ജേക്കബ് ബഞ്ചമിൻ, മനോജ് കാന.