ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവെൽ അവാര്‍ഡ് വിതരണo

  ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവെൽ  അവാര്‍ഡ് വിതരണ ചടങ്ങിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീ. എച്ച്. സലാം എം എൽ എ   നിര്‍വ്വഹിച്ചു . ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ. […]