മോട്ടോര്‍ വാഹനങ്ങള്‍ വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നതിന് ദര്‍ഘാസ് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ്

കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡിലേയ്ക്ക് മോട്ടോര്‍ വാഹനങ്ങള്‍ വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നതിന് ദര്‍ഘാസ് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ്. കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ യുവജനകാര്യ വകുപ്പിന്‌ കീഴിലുള്ള സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായ കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ […]

കൊവിഡ് : മരുന്നുവണ്ടി

കൊവിഡ് : മരുന്നുവണ്ടി   #നമ്മളൊന്ന് അകന്നുനിൽക്കാം… അതിജീവിക്കാം… “മരുന്നുവണ്ടി” സംസ്ഥാനത്താകമാനം ലോക്ക്ഡൗൺ നിലവിൽവന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മരുന്നുകൾ പുറത്തുപോയി വാങ്ങുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ?? നിങ്ങൾക്ക് […]

കൊവിഡ് : മരുന്നുവണ്ടി

കൊവിഡ് : മരുന്നുവണ്ടി   #നമ്മളൊന്ന് അകന്നുനിൽക്കാം… അതിജീവിക്കാം… “മരുന്നുവണ്ടി” സംസ്ഥാനത്താകമാനം ലോക്ക്ഡൗൺ നിലവിൽവന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മരുന്നുകൾ പുറത്തുപോയി വാങ്ങുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ?? നിങ്ങൾക്ക് […]

National Youth Festival – 2021

കേന്ദ്ര യുവജനകാര്യ മന്ത്രാലയം വെര്‍ച്വലായി സംഘടിപ്പിച്ച ദേശീയയുവോത്സവത്തില്‍ കേരളം അഞ്ച് സമ്മാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി. 1. Carnatic music – 2nd place 2. Folk song – […]