കേരളം മികച്ച മാതൃക

നിപ, കൊറോണ വൈറസുകളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതില്‍ കേരളം മികച്ച മാതൃകയാണെന്ന് ബി.ബി.സി അവരുടെ ടി വി ചർച്ചയിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള  അംഗീകാരമാണ് . കൊറോണ വൈറസിനെ […]

സംസ്ഥാനതല നാടന്‍ പാട്ട് മത്സരം 2020 മാര്‍ച്ച് 6,7 തീയതികളില്‍ തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ വച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

സംസ്ഥാനതല നാടന്‍ പാട്ട് മത്സരം 2020 മാര്‍ച്ച് 6,7 തീയതികളില്‍ തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ വച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

കെ. .എ.എസ്‌ ആദ്യ ബാച്ചിലേക്ക് പി എസ് സി നടത്തുന്ന പ്രാഥമിക പരീക്ഷ പൂര്ത്തിയായി

കേരള അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സര്‍വീസിന്റെ (കെ എ എസ് ) ആദ്യ ബാച്ചിലേക്ക് പി എസ് സി നടത്തുന്ന പ്രാഥമിക പരീക്ഷ പൂര്‍ത്തിയായി. സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡ് നടത്തിയ […]