ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം

കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡ്

സ്വാമിവിവേകാനന്ദന്‍ യൂത്ത്ഭവന്‍
ദൂരദര്‍ശന്‍ കേന്ദ്രത്തിനു സമീപം
കുടപ്പനക്കുന്ന് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍: 04712733139, 2733602, 2733777

സോഷ്യല്‍ മീഡിയ :

ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ മേല്‍വിലാസം
ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്,
പട്ടം, തിരുവനന്തപുരം
ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്,
തേവള്ളി, കൊല്ലം
ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
പുത്തന്‍പാലത്ത് ബില്‍ഡിംഗ്,
ജില്ലാ കളക്‌ട്രേറ്റ്, പത്തനംതിട്ട
ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ 5-ാം നില
തത്തപ്പള്ളി പി.ഒ., ആലപ്പുഴ.
ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
ചിറത്തലത്ത് ബില്‍ഡിംഗ്,
2-ാം നില, കോട്ടയം
ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
പുളിമൂട്ടില്‍ ഷോപ്പിംഗ് ആര്‍ക്കേഡ്,
2-ാം നില,
മൂവാറ്റുപുഴ റോഡ്,
തൊടുപുഴ, ഇടുക്കി.
ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്‌ളോര്‍,
കാക്കനാട്.പി.ഒ,
എറണാകുളം.
ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്,
അയ്യന്തോള്‍.പി.ഒ, തൃശ്ശൂര്‍.
ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
പാലക്കാട്
ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓഫീസ്,
ഠൗണ്‍ ഹില്‍.പി.ഒ, മലപ്പുറം. 19.
ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ 6-ാം നില, ബി-ബ്ലോക്ക്,
കോഴിക്കോട്.
ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
ചക്കലയ്ക്കല്‍ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ്,
ഹരിതഗിരി റോഡ്,
കല്‍പ്പറ്റ, വയനാട്
ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
താലൂക്ക് ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ട്,
സബ് ജയിലിന് സമീപം, കണ്ണൂര്‍.
ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്,
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,
വിദ്യാ നഗര്‍.പി.ഒ,
കാസര്‍ഗോഡ്.
ദേശീയ സാഹസിക അക്കാഡമി ഉപ കേന്ദ്രം,
മുഴപ്പിലങ്ങാട്, കണ്ണൂര്‍.